Tag Archives: рехабилитация

За първи път в България. Компютърна нервно мускулна рехабилитация с HUBER 360 !! HUBER® 360 разполага с новата Multiaxis моторизирана…

Read more

Дейността на отделението по физикална и рехабилитационна медицина цели получаването на затворен кръг – диагностика, лечение, постоперативна рехабилитация. За целта…

Read more

2/2