Tag Archives: диагностика

Дейността на отделението по физикална и рехабилитационна медицина цели получаването на затворен кръг – диагностика, лечение, постоперативна рехабилитация. За целта…

Read more

1/1