Category Archives: услуги

ШРОТ ТЕРАПИЯ МЦ “Св. Богородица” провежда специализирана изправителна гимнастика за деца и възрастни с всякакъв тип гръбначни изкривявания. Лечението се…

Read more

За първи път в България. Компютърна нервно мускулна рехабилитация с HUBER 360 !! HUBER® 360 разполага с новата Multiaxis моторизирана…

Read more

O-сканирането е най-новият невероятен Магнитен Резонанс за крайници, който светът очакваше! О-сканирането предлага пълна гама от висококачествени възможности за изображения…

Read more

В медицинския център се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина, паразитология, микробиология и цитология. Материали за изследване…

Read more

Хомеопатичната медицина е терапевтичен метод, при който за лечение се използват природни продукти (растения, животни, минерали). Характерното за нея е,…

Read more

Консултативни прегледи в областта на дихателната, сърдечно съдовата, пикочната и отделителната системи. Кръвно захарен профил и оценка на риска от…

Read more

Дейността на отделението по физикална и рехабилитационна медицина цели получаването на затворен кръг – диагностика, лечение, постоперативна рехабилитация. За целта…

Read more

Предлагаме консултативни прегледи на базата на 20 годишен опит в областа на ортопедията, травматологиятя, спотртната медицина и колянната хирургия! За…

Read more

8/8