Category Archives: екип

д-р Първан Янев Завършил Национална природо- математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” с профил “Биология”.Завършил Медицински Университет в София.Специализирал ортопедия и…

Read more

Образование:2000 година – Медицински колеж “Филаретова”, специалност: “Лечебен масаж и рехабилитация” Ортопедия и травматология Физиотерапия Вътрешни болести Педиатрия Гинекология Хомеопатия…

Read more

д-р Добрев Ортопедия и травматология Физиотерапия Вътрешни болести Педиатрия Гинекология Хомеопатия Клинична лаборатория Магнитно-резонансна томография Нервно мускулна рехабилитация София 1415,…

Read more

Образование:2013 – 2017 година – Oбразователно-квалификационна степен “Бакалавър”, специалност “Кинезитерапия” Национална спортна академия ” Васил Левски”, София (България)2017 – 2018…

Read more

Лилия Георгиева Образование 1991 г. – СПТУ по търгивия (София) Трудов стаж 1993 г. – СУ Хидрострой – Помощник в…

Read more

Теодора Петкова Образование 2011 г. – Университет проф. д-р Асен Златаров (Бургас) – Медицинска сестра Трудов стаж 2011 г. –…

Read more

Илиана Василева Образование 2000 г. – Медицински колеж (София) – Медицинска сестра 2003 г. – Завършва висше образование степен бакалавър…

Read more

Таня Иванова Образование 1976 г. – завършва средно- специално образование в Медицински колеж гр. София Следдипломни квалификации – Курс за…

Read more

Николай Кацаров Образование 1999 г. – Медицински колеж (София) – Специалист лечебен масаж Трудов стаж 2002 г. – СБАЛТОСМ проф.…

Read more

Роза Георгиева Образование 1972 г. – Медицински колеж (София) – Лечебен масаж 1978 г. – Полувисш медицински институт (София) –…

Read more

10/14