Stanimir_Stoichev

Образование:
2013 – 2017 година – Oбразователно-квалификационна степен “Бакалавър”, специалност “Кинезитерапия” Национална спортна академия ” Васил Левски”, София (България)
2017 – 2018 година – Oбразователно-квалификационна степен “Магистър”, специалност  “Кинезитерапия в неврологията, неврохирургията и психиатрията” Национална спортна академия ” Васил Левски”, София (България)