Роза Георгиева

Образование
1972 г. – Медицински колеж (София) – Лечебен масаж
1978 г. – Полувисш медицински институт (София) – Рехабилитатор – масажист

Трудов стаж
1973 г. – СБАЛТОСМ проф. Д. Шойлев – Рехабилитатор
2013 г. – МЦ Света Богородица – Рехабилитатор

Галерия

Контакти

София 1415, кв. Драгалевци
ул. Папрат 7

Телефон: 02 / 967 31 61
Мобилен: 0887 93 63 23

Понеделник-Четвъртък: 8.00 - 18.00
Петък: 8.00 - 15.00