Нервно мускулна рехабилитация

Нервно мускулна рехабилитация

За първи път в България. Компютърна нервно мускулна рехабилитация с HUBER 360 !!
HUBER® 360 разполага с новата Multiaxis моторизирана платформа. Той е оборудван със силови сензори, вградени в платформата и дръжките. Обучени от здравен специалист, пациентите ще работят безопасно както по физически, така и по когнитивни умения: това е невромускулната рехабилитация. След като мобилността и гъвкавостта бъдат възстановени на HUBER® 360, пациентите могат да се включат в програма за здравен спорт за поддържане и подобряване на тяхното здраве.
Multiaxis моторизирана платформа ™ с вградени сензори за сила
Интегрирана функционална оценка, адаптирана към всички типове пациенти
Dynamic Posture Corrector ™ за точна и прогресивна тренировка
Многопосочно стимулиране и целенасочено набиране на персонал
Специфични траектории за всяко терапевтично показание
Дръжки с вградени сензори за сила
Повече от 300 интегрирани протокола
Сензорният екран осигурява 3D визуализация на позицията и био-обратна връзка
WiFi и Bluetooth