д-р Първан Янев

Завършил Национална природо- математическа гимназия “Академик Любомир Чакалов” с профил “Биология”.
Завършил Медицински Университет в София.
Специализирал ортопедия и травматология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в първа травматологична клиника.

Научни прояви и курсове:

2016 г. – 17th ESSKA Congress (Barcelona, Spain)
2017 г. – AO Trauma Course-Basic Principles of Fracture Fixation
2017 г. – Primary knee replacement(Ankaran, Slovenia)
2018 г. – 18th ESSKA Congress (Glasgow, Scotland)
2018 г. – AO Trauma Course-Pediatric Fractures
2018 г. – AO Trauma Course- Advanced Principles of Fracture Management (Davos, Switzerland)
2018 г. – Специализация в Швейцария (AO Research Institute; Davos, Switzerland)
2018 г. – Dedicated Extremity MRI Workshop
2019 г. – AO Trauma Course- Approaches and Osteosynthesis (Graz, Austria)
2019 г. – Kuntscher Society Course on intramedullary osteosynthesis
2020 г. – Публикация като първи автор в списание с импакт фактор Clinical Biomechanics
2021 г. – Principles of Total Hip and Knee Arthroplasty (Bucharest, Romania)
2021 г. – Complex Total Hip and Knee Arthroplasty
2021 г. – 19th ESSKA Virtual Congress
2022 г. – AO Trauma Seminar- Shoulder and Elbow
2022 г. – Публикация като съавтор в списание с импакт фактор Journal of Shoulder and Elbow Surgery
2022 г. – Shoulder and Knee course-Arthrolab in Munich
2023 г. – ESSKA-AGA Knee and Shoulder training course (Luxembourg, Luxembourg)

Множество активни участия с презентации и плакати на български конгреси.

Галерия

Контакти

София 1415, кв. Драгалевци
ул. Папрат 7

Телефон: 02 / 967 31 61
Мобилен: 0887 93 63 23

Понеделник-Четвъртък: 8.00 - 18.00
Петък: 8.00 - 15.00