Вътрешни болести

Вътрешни болести

Консултативни прегледи в областта на дихателната, сърдечно съдовата, пикочната и отделителната системи. Кръвно захарен профил и оценка на риска от диабет.

Конвенционална диагностика на сърдечния статус с електрокардиограма. Ехографско изследване на коремни органи. Интерпретации на лабораторните изследвания, както и оценка на здравния статус. Прегледи и заверки на здравни картони, здравни книжки и медицински свидетелства за работа, за шофьори категория “Б” и др.