Предлагаме консултативни прегледи на базата на 20 годишен опит в областа на ортопедията, травматологиятя, спотртната медицина и колянната хирургия!

Прочети още от

Дейността на отделението по физикална и рехабилитационна медицина цели получаването на затворен кръг - диагностика, лечение, постоперативна рехабилитация.

Прочети още от

Консултативни прегледи в областта на дихателната, сърдечно съдовата, пикочната и отделителната системи. Кръвно захарен профил и оценка на риска от диабет.

Прочети още от

Педиатрията е дял от медицината, който се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на децата, диагностика и лечение на детски заболявания.

Прочети още от

В кабинета се извършват:
   - Гинекологични прегледи
   - Абдоминална и вагинална ехография

Прочети още от

Хомеопатичната медицина е терапевтичен метод, при който за лечение се използват природни продукти (растения, животни, минерали).

Прочети още от

В медицинския център се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина, паразитология, микробиология и цитология.

Прочети още от

O-сканирането е най-новият невероятен Магнитен Резонанс за крайници, който светът очакваше!

Прочети още от

За първи път в България. Компютърна нервно мускулна рехабилитация с HUBER 360  !!

Read More