Педиатрия

Педиатрията е дял от медицината, който се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на децата, диагностика и лечение на детски заболявания.