Физиотерапия

Дейността на отделението по физикална и рехабилитационна медицина цели получаването на затворен кръг - диагностика, лечение, постоперативна рехабилитация.

Ортопедия и травматология

Предлагаме консултативни прегледи на базата на 20 годишен опит в областа на ортопедията, травматологиятя, спотртната медицина и колянната хирургия!

Вътрешни болести

Консултативни прегледи в областта на дихателната, сърдечно съдовата, пикочната и отделителната системи. Кръвно захарен профил и оценка на риска от диабет.

Педиатрия

Педиатрията е дял от медицината, който се занимава с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на децата, диагностика и лечение на детски заболявания.

Гинекология

В кабинета се извършват:
   - Гинекологични прегледи
   - Абдоминална и вагинална ехография

Хомеопатия

Хомеопатичната медицина е терапевтичен метод, при който за лечение се използват природни продукти (растения, животни, минерали).

Клинична лаборатория

В медицинския център се извършват всички видове лабораторни изследвания на кръв и урина, паразитология, микробиология и цитология.

Магнитно-резонансна томография

O-сканирането е най-новият невероятен Магнитен Резонанс за крайници, който светът очакваше!

Нервно мускулна рехабилитация

За първи път в България. Компютърна нервно мускулна рехабилитация с HUBER 360  !!

Идеята за създаване на центъра се оформи в резултат на желанието да предложим на пациентите ни лечение отговарящо на нашите възможности по право и съвест. Да създадем един цялостен процес от специализиран преглед, лабораторна и апаратна диагностика, лечение и рехабилитация. Да осигурим добре подготвени знаещи и можещи, лекари, рехабилитатори и медицински сестри. Когато нашите знания и възможности са недостатъчни да Ви помогнем Не изпитваме срам да ви насочим при колеги достатъчно етични знаещи и можещи.
Нашето верую на първо място залегнало в името на медицинския център и след това да запазим идентичността си и правото ни да лекуваме подчинени на принципа "PRIMUM NON NOCERE" /преди всичко да не вредим/.